Καλωσήρθατε στην Ύδωρ Τεχνική
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙOY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μετά την πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση – επίπλευση), μία αντλία τροφοδοτεί ένα πολυστρωματικό φίλτρο άμμου -ανθρακίτη και ένα φίλτρο άνθρακα, υπό πίεση στον αγωγό τροφοδοσίας ενώ ταυτόχρονα  γίνεται έγχυση κροκιδωτικού διαλύματος για καλύτερη συσσωμάτωση και καθίζηση των αιωρουμένων στερεών. Η έξοδος από τη μονάδα φίλτρανσης οδηγείται στη δεξαμενή συλλογής, όπου είναι τοποθετημένος ένας χλωριωτής για την απολύμανση του καθαρού νερού ώστε να μη μυρίζει.