Καλωσήρθατε στην Ύδωρ Τεχνική

COMPACT ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ-ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ένα από τα χαρακτηριστικά του νερού, το οποίο όμως προκαλεί δυσμενή προβλήματα κατά τη χρήση του, είναι η σκληρότητά του. Αυτή οφείλεται  στην ύπαρξη ιόντων ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg) και για την Ελλάδα το πρόβλημα γίνεται εντονότερο λόγω της φύσης των εδαφών της (ασβεστολιθικά πετρώματα). Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται εξαιτίας των επικαθίσεων αλάτων και εντοπίζονται κυρίως σε σωληνώσεις, λέβητες, πλυντήρια πιάτων ή ρούχων, θερμοσίφωνες και διάφορες επιφάνειες όπως δάπεδα, πλακάκια, νιπτήρες, σκεύη κ.α.

Για την ολική ή μερική απομάκρυνση των ιόντων αυτών από το νερό χρήσης, η πλέον κατάλληλη μέθοδος είναι η χρήση  αποσκληρυντή με ρητίνη ιοντοεναλλακτική. Η βασική αρχή της μεθόδου είναι η ανταλλαγή των ιόντων του ασβεστίου και του μαγνησίου με ιόντα νατρίου της ρητίνης. Όταν η ρητίνη κορεστεί, ακολουθείται η διαδικασία της αναγέννησης με τη χρήση διαλύματος αλατιού (NaCl) μέσω του όγκου της ρητίνης.

Οι οικιακοί αποσκληρυντές δεν απαιτούν συνεχή συντήρηση ενώ το κόστος λειτουργίας και αναλώσιμων (αλάτι) είναι ελάχιστο.

Η βαλβίδα ελέγχου του αποσκληρυντή λειτουργεί αυτόματα, χρονικά ή ογκομετρικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για αποσκληρυντές μεγαλύτερης δυναμικότητας, απευθυνθείτε στην εταιρία μας για να σας δώσουμε τη βέλτιστη λύση.