Καλωσήρθατε στην Ύδωρ Τεχνική
OSMONICS AUTOTROL U.S.A.

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ 255/440i – 255/740 - 268/440i – 268/740 - 278/742

Οι αποσκληρυντές αυτού του τύπου λειτουργούν αυτόματα με βάση το χρονικό έλεγχο σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό (σειρά 440) ή 1/2 ~ 99 ημέρες (σειρά 740)
Μετά την αρχική τους ρύθμιση, οι αποσκληρυντές παράγουν καθημερινά τις ποσότητες αποσκληρυμένου νερού, για τις οποίες έχουν υπολογιστεί.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα έξτρα αναγέννησης, με το πάτημα ενός μπουτόν.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OSMONICS AUTOTROL U.S.A.

ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ 180/440i – MAGNUM 942

Οι αποσκληρυντές αυτού του τύπου λειτουργούν αυτόματα με βάση το χρονικό έλεγχο σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτείται μεγάλη ωριαία παροχή αποσκληρυμένου νερού.
Μετά την αρχική τους ρύθμιση, οι αποσκληρυντές παράγουν καθημερινά τις ποσότητες αποσκληρυμένου νερού, για τις οποίες έχουν υπολογιστεί.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα έξτρα αναγέννησης, με το πάτημα ενός μπουτόν.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ