Καλωσήρθατε στην Ύδωρ Τεχνική
OSMONICS AUTOTROL U.S.A.

ΜΟΝΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ 255/760 – 268/760 – 278/762

Οι αποσκληρυντές αυτού του τύπου λειτουργούν αυτόματα με βάση την κατανάλωση νερού. Ένας ροομετρητής που είναι ενσωματωμένος στην έξοδο του αποσκληρυντή, δίνει συνεχώς εντολές στον προγραμματιστή, που είναι ενσωματωμένος στη βαλβίδα ελέγχου, για το πότε θα γίνει η αναγέννηση.
Στην έξοδο του αποσκληρυντή τοποθετείται μία ηλεκτροβάνα για διακοπή της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της αναγέννησης.

Σημείωση: Η ύπαρξη δεξαμενής αποθήκευσης κρίνεται απαραίτητη.

OSMONICS AUTOTROL U.S.A.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΟΝΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ

ΣΕΙΡΑ MAGNUM CV 762

Οι αποσκληρυντές της σειράς αυτής λειτουργούν αυτόματα με βάση τη κατανάλωση νερού. Έχουν τη δυνατότητα παροχής μέχρι και 18 m³/h (ΔΡ 1bar)
Στη βαλβίδα είναι ενσωματωμένος ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής ο οποίος δέχεται σήμα από ένα ροομετρητή, τοποθετημένο στην έξοδο του αποσκληρυμένου νερού, και με βάση τα κυβικά που καταναλώνονται δίνει εντολή για αναγέννηση.
Στη σειρά MAGNUM CV, υπάρχει δυνατότητα επιλογής βαλβίδας χωρίς ενσωματωμένο by-pass, οπότε κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, δεν απαιτείται η χρήση ηλεκτροβάνας γιατί η βαλβίδα κλείνει τη παροχή εξόδου με κατάλληλη διάταξη του εκκεντροφόρου άξονα. Τότε κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη δεξαμενής αποθήκευσης. Σε περίπτωση που υπάρχει ενσωματωμένο by-pass, κατά τη διάρκεια της αναγέννησης θα έχουμε σκληρό νερό, αν αυτό δεν μας ενοχλεί.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ