Καλωσήρθατε στην Ύδωρ Τεχνική
OSMONICS AUTOTROL U.S.A.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ 255 - Performa 278/764

Οι αποσκληρυντές αυτής της σειράς προτείνονται για συνεχή 24ωρη λειτουργία με δυνατότητα παροχής ως και 5,7 m³/h (ΔΡ=1bar), όταν λειτουργούν εναλλασσόμενα ή με διπλάσια παροχή όταν λειτουργούν παράλληλα.
Το σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι ότι στις εξόδους δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτροβάννες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα στα δίδυμα συστήματα. Αυτό εξασφαλίζεται από τη διαφορά φάσης που βρίσκονται οι δύο εκκεντροφόροι των βαλβίδων.
Στην μία από τις δύο βαλβίδες ενσωματώνεται ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής ο οποίος δέχεται σήμα από ένα ροομετρητή και με βάση τα κυβικά που καταναλώνονται, δίνει εντολή για αναγέννηση της αντίστοιχης βαλβίδας.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνεχούς ροής χρησιμοποιούνται δίδυμα ή τρίδυμα ογκομετρικά συστήματα αποσκλήρυνσης παράλληλης ή εναλλασσόμενης λειτουργίας. Τα συστήματα αυτά παράγουν επί 24ώρου βάσεως αποσκληρυμένο νερό.
Ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής που βρίσκεται ενσωματωμένος στη μία κεφαλή, φέρει καταγραφικό ροής το οποίο συνδιαζόμενο με ροομετρητή τύπου τουρμπίνας, ελέγχει την εναλλασσόμενη ή παράλληλη λειτουργία των κεφαλών. Όταν συμπληρωθεί η προκαθορισμένη ποσότητα παραγωγής αποσκληρυμένου νερού από κάθε στήλη, γίνεται αυτόματα εναλλαγή στήλης στην παραγωγή.
Σε κάθε χρονική στιγμή ο προγραμματιστής δίνει ψηφιακή ένδειξη της ωριαίας ροής καθώς και της υπολειπόμενης ποσότητας παραγόμενου νερού, πριν την εναλλαγή. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα και μειώνουν στο ελάχιστο το χρόνο ενασχόλησης του συντηρητή.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OSMONICS AUTOTROL U.S.A.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΔΙΔΥΜΟΙ & ΤΡΙΔΥΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ

ΣΕΙΡΑ MAGNUM 278/764 - 2΄΄

Για επιλογή τρίδυμων συστημάτων αποσκλήρυνσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.